Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Zäitrees am Possenhaus fir Kanner vu 6-12 Joer

14
Okt
2018
14 Okt

Mat enger Féierung duerch den Musée mam Nadine gett mat den Kanner gekuckt op Fréier wieklech alles anescht oder besser war...

Schreift är Kanner w.e.g an op : info@musee-possen.lu


Eine Führung durch das Museum:

Den Kindern wird erklärt was genau ein Museum überhaupt ist und nebenbei wird debattiert op früher wirklich alles besser war…

Registrieren Sie ihre Kinder auf : info@musee-possen.lu


Une visite guidée au musée « A Possen » :

On expliquera aux enfants ce qu´est exactement un musée et en même temps on discutera si tout était vraiment mieux dans le passé qu´aujourd´hui.

Inscrivez vos enfants à : info@musee-possen.lu

15.00-16.00

GRATIS

Weitere Neuigkeiten von Musée "A Possen" >