Wählen Sie Ihre Nachrichten​

50 Joer am Dingscht vum Syndicat d'Initiative vun der Gemeng Bauschelt

Ugangs März hat den Syndicat d'Initiative vun der Gemeng Bauschelt op sein traditionnelt Iessen an d'Bauschelter Stuff invitéiert. Bei deser Geleegenheet hun d'Memberen vum Verwaltungsrôt vum Syndicat hieren Präsident, den Fred Engel, besonnescht geéiert. Den Fred ass nämlich seit 1966 Member vum Syndicat d'Initiative, an demno seit 50 Joer aktiv derbai.
No puer Joer als Keessier, ass hien 1973 Präsident vum Verein gin. An senger Amtszeit déi bis haut undauert, huet hien eng ganz Partie wichtig Projet'en an d'Wéer geleet an begleet: d'Fusioun vum Syndicat Bauschelt-Baschelt mat Sir, den Bau vum Mirador um Point de Vue Tempelskamp zu Baschelt, nei Wanderwéer wéi z.B. den Sentier de l'Indépendance zu Bauschelt, d'Restauratioun vum Chalet um Point de Vue Houfels, asw. Ausserdem ass hien seit langen Joren Präsident vum ESILAC an hien vertrëtt och d'Stauséigéigend am ORTAL. Sein benevolen Asaatz fir den Tourismus am Eisléck ass exemplarisch an hien iwerrascht seng Kollegen emmer erem mat neien Iddien.
Am Numm vun sengen Kollegen huet den Sekretär dem Engel's Fred en décken Merci gesoot, an der Hoffnung, dass hien nach lang Joer beim Syndicat d'Initiative aktiv kann sin. Als Erënnerung huet den Fred eng Foto mat enger Landschaft aus der Gemeng iwerreecht kritt, wou all d'Memberen aus dem Verwaltungsrôt hannerdrop ennerschriwen hun.