Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Ze vill Käschte fir een Aascht

Dëst Joer war e gutt Uebstjoer, an Uebstbeem hate vill Krämpes déi ganz Friichten ze droen. Sou ass et vläit och net verwonnerlech dass et dëst Joer vill Käschten op de Beem ginn.
Op de Fotoe gesitt der en Aascht de seng Laascht net gepackt huet. Schued fir den Aascht gutt awer fir déi Léit déi op der Sich no Käschte sinn déi hu sech nach just misse bécken.