Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Schléifs du?
Lokales 17.11.2018 Aus unserem online-Archiv

Schléifs du?

Natur- an aner Katastrophen huelen ëmmer méi zou.

Schléifs du?

Natur- an aner Katastrophen huelen ëmmer méi zou.
Foto: AFP
Lokales 17.11.2018 Aus unserem online-Archiv

Schléifs du?

A sengem "Wegweiser" zum 33. Sonndeg am Joreskrees schreift de Fränk Strock vun der gudder Nochriicht an der Léift vu Jesus, déi hien eis invitéiert, weiderzedroen resp. weiderzeginn, an dat trotz Kricher a Katastrophen an all deem Leed, wat an der Welt geschitt.

Wa meng Bomi, déi virun 30 Joer gestuerwen ass, d'Nochriichte gekuckt huet, sot si oft: „D'Welt geet ënner!” Obwuel si zwee Weltkricher matgemaach huet, konnt si sech net mat de Katastrophen ufrënden. Ma, ech froe mech heiansdo, wat si haut géing soen: Nach méi Naturkatastrophen (verheerend Bëschbränn a Kalifornien, d'léscht Joer a Portugal, laang Drëchend bei eis, an am Mëttelmierraum gi si de Reen net Meeschter, asw.), Terrorismus a Krich; an dann nach déi vill Leit op der Flucht aus hire Länner. An da kënnt de Rietsruck an eisen demokratesche Länner dobäi. Alles dat hat si nom Zweete Weltkrich net méi gesinn.


Alle unsere Wegweiser im Überblick
Wegweiser für die Woche - so nennt  sich eine Rubrik auf wort.lu, die wir jedes Wochenende online stellen. Darin finden Sie einen spirituellen Gedanken, einen wertvollen Wegweiser für die Woche.

Donieft stellt eis d'Caritas alljoers Zuele vir, déi weisen, dass d'Gefor, fir an d'Aarmut ofzerutschen, ëmmer méi grouss gëtt. D'Zuel vun de Leit, déi eng sozial Ënnerstëtzung vum Staat brauchen, geet an d'Luucht, obwuel de Räichtum vum Land eropgeet.

An eis Kierche ginn ëmmer méi eidel. An eise Masse gesi mir nach haaptsächlech al Bopen a Bomen. Sinn déi aner Leit net méi interesséiert un der Relioun an u Gott? Brauche si keng Spiritualitéit méi?

An all deem stellen ech mir d'Fro: So Jesus, schléifs du, wa mir am Stuerm ënnerginn? (Mk 4, 38)

E fräikierchleche Kolleg sot mir: „Den Här kënnt geschwënn erëm!“

Op dat esou ass, wees ech net, ma ech weess, dass Jesus eis invitéiert, virun ze maachen, seng gutt Nochriicht weiderzedroen bei d'Mënschen, a seng Léift weiderzeginn. An net nëmmen um Sonndeg deenen Aarmen, deene wou et manner gutt geet, eis Frëndschaft unzebidden.

Alles vergeet eng Kéier, just Gott net!

*Den Auteur ass stännegen Diakon

- Alle "Wegweiser"-Texte finden Sie in unserem Dossier.


Lesen Sie mehr zu diesem Thema

De Bauer vun haut ass e Multitalent
„Oh mei, wat ass dann nëmme mat de Bauere lass. Si sinn nie zefridden, weder mam Wieder nach mat der Politik, vun de Praïsser guer net ze schwätzen. Mee wou ass dann de Problem, si kréie jo awer vill Sue vum Staat, fueren déck Trakteren an den décken Auto steht och am Haff.“
Bauer G�
Briefe an die Redaktion: Kanner, Kichen ... Crèche
Déi lescht Wochen a Méint ginn d'Stëmme méi hart, déi an de vergaangene Joren ëmmer méi un de Rand vun eiser Gesellschaft gerode sinn, d’Stëmme vu Mammen a Pappen, déi deels oder ganz doheem bliwwe sinn oder bleiwen, fir hir Kanner selwer ze betreien.