Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Lëtzebuerg, mäi friemt Land!
Lokales 2 Min. 18.11.2013

Lëtzebuerg, mäi friemt Land!

Ech schreiwen dëse Lieserbréif a lëtzebuergescher Sprooch, well si éischtens meng Mammesprooch ass, an och well et an de folgenden Zeilen ëm eben déi Sprooch geet.Ech war virun e puer Deeg mat mengem Puppelchen zu Stroossen an der Kannerklinik. Mir sinn do ukomm, an mir hunn eis do am Empfang ageschriwwen, bei enger ganz frëndlecher Persoun.

Ech schreiwen dëse Lieserbréif a lëtzebuergescher Sprooch, well si éischtens meng Mammesprooch ass, an och well et an de folgenden Zeilen ëm eben déi Sprooch geet.Ech war virun e puer Deeg mat mengem Puppelchen zu Stroossen an der Kannerklinik. Mir sinn do ukomm, an mir hunn eis do am Empfang ageschriwwen, bei enger ganz frëndlecher Persoun.

Mir hunn eis doropshin Plaz geholl. Kuerz dono si mir opgeruff ginn vun enger Infirmière, déi deem klenge Patient seng Temperatur geholl huet, an déi och weider Informatiounen iwwert den Zoustand vum Patient nogefrot huet.

Di Infirmière war zwar immens fein an frëndlech, mee se huet leider kee Lëtzebuergesch verstanen. Dono hu mir eis nees am Waardeberäich Plaz geholl, an mir sinn och direkt dono weider an e Behandlungszëmmer gefouert ginn, wou eng aner Infirmière mengem Kand säin Gewiicht geholl huet.

Déi Madame war och immens fein a frëndlech, leider huet och si nëmme Franséisch geschwat. Direkt dono ass och schonns d’Kannerdoktesch bei eis komm, a si huet och leider nëmme Franséisch geschwat. Ech hu si doropshin gefrot, ob si och Lëtzebuergesch oder Däitsch ging schwätzen, mee si huet dat verneent. D’Doktesch sot mir, dass dat kee Problem wer, mir missten dann eng Persoun ruffen, déi dann iwwersetze ging.

Et ass net esou, wéi wann ech kee Franséisch kéint schwätzen, mee wann et ëm spezifesch Wieder geet, ënnert anerëm déi aus dem Gesondheetsberäich, do muss ech leider passen.Wou ech mat der Doktesch iwwer dem Klenge seng Medikamenter geschwat hunn, do huet si verschidde Medikamenter mol net kannt, well dat anscheinend Medikamenter mat däitschen Nimm wieren (ënnert anerëm „Vigantoletten“, déi et hei zu Lëtzebuerg an der Apdikt ze kafe ginn).

Och huet si net verstanen, wann ech Wieder op Däitsch oder op Lëtzebuergesch gesot hunn, well ech déi eben net all am Franséische weess.Verstitt mech w.e.gl. net falsch, di Doktesch war immens fein a frëndlech, ech ginn och dovun aus, datt si immens kompetent als Kannerdoktesch ass, mee ech kann et net novollzéien, dass hei zu Lëtzebuerg en Dokter di national Sprooch an och Mammesprooch vun de Lëtzebuerger net kann an och net versteet, respektiv verschidde Medikamenter net kennt.

Ech hu mech an deem Moment, wou mir an der Kannerklinik waren, gefillt, wéi wann ech an engem frieme Land wier, wou keen mech versteet, wann ech net selwer den Effort maachen, fir deem- jéinege géigeniwwer seng Mammesprooch ze schwätzen. Ech denken do direkt un di eeler Leit, déi oft nach manner fit am Franséische sinn, déi vläicht net kënne matdeelen, wat si hunn, oder wou et hinne wéi deet.

Oder eben am Fall vun der Kannerklinik, wou kleng Kanner behandelt ginn, ouni dass ee se versteet.

S. Adam