Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Guy Diederich wird Oktavprediger
Lokales 2 Min. 01.02.2019 Aus unserem online-Archiv

Guy Diederich wird Oktavprediger

Guy Diederich ist im Osten des Landes seelsorgerisch tätig.

Guy Diederich wird Oktavprediger

Guy Diederich ist im Osten des Landes seelsorgerisch tätig.
Foto: Jim Meisch
Lokales 2 Min. 01.02.2019 Aus unserem online-Archiv

Guy Diederich wird Oktavprediger

Am 11. Mai beginnt die diesjährige Oktave unter dem Motto „Bleif bei eis! – Reste avec nous!“. Prediger wird Abbé Guy Diederich.

(TJ) - Guy Diederich, Geistlicher im Pastoralteam „Musel a Syr Saint-Jacques“ wurde von Erzbischof Jean-Claude Hollerich mit den offiziellen Oktavpredigten beauftragt. Der 61-Jährige ist seit 1987 im Dienst der Kirche, kümmerte sich um die Seelsorge als Kaplan in Bonneweg, war in der Pfarrei "Widdebierg" aktiv und gehört seit ihrer Gründung zum Team der Pfarrei „Musel a Syr Saint-Jacques".

Auftakt am 11. Mai

Die 2019er Oktave beginnt am 11. Mai und dauert bis zum 26. - dem Tag der Schlussprozession. Sie steht unter dem Motto "Bleif bei eis - Reste avev nous".

Lesen Sie hier einige Gedanken des Predigers zum Leitmotif der diesjährigen Muttergottesoktave:

  • „An deene leschten zwee Jaar ass an eiser Kierch villes anescht ginn, a mir sinn nach laang net um Enn domat, weder heiheem nach an der Kierch uechter d’Welt.
  • Et ass eis Chrëschten esou, wéi wa mer munches verluer hätten, wouru mir zanter Generatioune gewinnt (esouguer etlech Mol verwinnt) waren.
  • Wann s Du eppes verléiers, da gëss De méi arem, an dat ass éischter gesot wéi gelieft; mir sinn e räicht Land, wou dat Aremt net vill Wäert huet.
  • An der Oktav 2019 probéieren ech mat Iech ze iwwerleeën an dofir ze bieden, datt d’Haaptsaach bleift: eise Glawen un den Herrgott, esou wéi mir en am Jesus senger gudder Noriicht fannen.
  • „Bleif bei eis!“ dat haten déi zwee Jünger vun Emmaus dem Jesus gesot, wéi d’Sonn am Gaang war ënnerzegoen, an Hien ass bliwwe bis si Hien erkannt hunn.
  • „Bleif bei eis!“ och wann d’Klacken net méi dacks lauden, d’Kierch vu Skandaler gerëselt gëtt, a wa mer kee Rouden a kee Wäisse méi hunn, fir am Wanter d’Kierchen ze hëtzen.
  • „Bleif bei eis!“ vläicht dierfe mir esou arem ginn, datt de Glawen eleng bleift fir eis Gemeinschaft op eng nei Manéier am 21. Jaarhonnert ze droen.
  • Ech hu vir, an der Virbereedung op dës Oktav riets a lénks ze lauschteren an nozefuerschen, wat fir eng Froen néideg wiere fir besprach an iwwerluecht ze ginn.
  • Fäerdeg Äntwerte wäerte mer keng fannen, mee dofir deen een oder anere Wee, fir eis nei Gedanken ze maachen an eis e Stéck nei ze erfannen. Mir kënnen eis un der Maria, der Jesusmamm, eiser Tréischterin, orientéieren an um Beispill vu villen anere Leit, déi zanter 2000 Jaar gespuert hunn, datt Hie bei eis bleift.“

Das komplette Programm der Oktave finden Sie auf der Internetseite der katholischen Kirche.


Lesen Sie mehr zu diesem Thema

Dat, fir wat mir stinn
Fir datt d‘Kand och weiderhin dat wonnerbaart Geschenk ass, dat aus der Léift vu Mann a Fra entsteet...
19.03.12  illustration familie famille nachwuchs saeugling , kind kleinkind, demographie, bebe, baby, bevoelkerung, photo: Marc Wilwert