Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Eng zukunftsorientéiert Debatte fir eis Kanner
Lokales 6 Min. 10.02.2014 Aus unserem online-Archiv

Eng zukunftsorientéiert Debatte fir eis Kanner

Eng zukunftsorientéiert Debatte fir eis Kanner

Foto: Shutterstock
Lokales 6 Min. 10.02.2014 Aus unserem online-Archiv

Eng zukunftsorientéiert Debatte fir eis Kanner

E Kand brauch Léift a Gebuergenheet, Grenzen an e stabille Kader, an deem et sech entwéckele kann, lieft a wiisst. Kanner brauchen awer och Autonomie a Bestätegung. Si solle gefuerdert ginn an net iwwerfuerdert. Kanner sollen all erdenklech Chancë vun hiren Eltere vermëttelt kréien, ier si an d’Leeschtungsgesellschaft geschéckt ginn.

E Kand brauch Léift a Gebuergenheet, Grenzen an e stabille Kader, an deem et sech entwéckele kann, lieft a wiisst. Kanner brauchen awer och Autonomie a Bestätegung. Si solle gefuerdert ginn an net iwwerfuerdert. Kanner sollen all erdenklech Chancë vun hiren Eltere vermëttelt kréien, ier si an d’Leeschtungsgesellschaft geschéckt ginn.

Elteren ënnerstëtzen an orientéieren hir Kanner duerch d’Erzéiung. Normalerweis sollten Elteren des Aufgab erfëllen, et ass hir Pflicht. Mee net ëmmer sinn d’Elteren an der Lag, hire Kanner déi Wäerter vun eiser Gesellschaft mat op de Wee ze ginn. An esou Fäll sollt dës Berufung da vun externe Leit iwwerholl ginn, net andeems si d’Famill ersetzen, mee andeems si ergänzend zur Famill dat leeschten, wat an der Famill net méiglech as. An enger éischter Phase wëllt déi nei Regierung mëttelfristeg fir all Kand eng gratis Kannerbetreiung fir Kanner vun 0 bis 3 Joer proposéieren. Vu Ganzdagesbetreiung gëtt momentan net geschwat. Domatter soll déi sozial Kohe᠆sioun garantéiert ginn an all Kand soll déi gläich Chancen am Liewe kréien. Eng gratis Betreiungsplaz fir all Kand ass dat erklärten Ziel.

All Kand soll an enger Crèche, an engem Foyer, an enger Maison relais, an der Schoul oder soss enger Struktur kënnen opgeholl ginn. De System soll generaliséiert ginn, individuelle Bedierfnisser gëtt net méi onbedengt Rechnung gedroen. Mir schafen eng Norm, déi d’Viraussetzung schafft, esouvill wéi méiglech Kanner bis un d’Enn vun der Grondschoul op een Niveau ze bréngen. E Gratisdengscht bewierkt, dass d’Eltere motivéiert ginn, hir Kanner an de Betreiungsstrukturen ofzeginn. Soss kéint eventuell déi erfuerderlech Basis vum sozio-edukativen Aspekt an dem Kand senger Erzéiung vernoléissegt ginn.U sech gesäit den aktuelle System vir, datt all Kand an enger externer Betreiungsstruktur opgeholl kéint ginn, och punktuell zu verschiddene Stonnen. Déi Offer sollt flexibel gehandhaabt ginn an d’Qualitéit gëtt definéiert duerch Elementer wéi: Konzept, Leitbild, Programm, Ausbildung vum Personal, Iessen, Flexibilitéit.D’Aféierung vun de Chèques-Services huet de Präis an de Crèchë minimum 30 % méi deier gemeet. Ob d’Qualitéit an deem selwechte Moss och zougeluegt huet? De Stat verrechent bei konventionéierte Crèchen 7,5 Euro pro Stonn pro Kand, am Private gi 6 Euro pro Stonn pro Kand berechent.An der Maison relais ass d’Flexibilitéit duerch déi grouss Nofro geopfert ginn.

D’Qualitéit vun der Betreiung gëtt ëmmer méi oft bei Elteren als net zefriddestellend emfonnt. Dofir muss onbedéngt massiv d’Offer sou ausgebaut gin, datt déi Engpäss verschwannen an d’Qualitéit nees klamme kann.Ganzdagesschoul, Ganzdagesbetreiung – Wierder déi an Zukunft d’Qualitéit vun der Erzéiung vun onse Kanner ëmschreiwe sollen? Ass déi Entwécklung förderlech fir eis Kanner? Wat heescht dat? Eis Kanner ginn, en Fonctioun vum Alter, no hirer normaler Entwécklung erzunn, an de Stat wëllt allsäits d’Qualitéit vun der Erzéiung kontrolléieren. Ginn ieren d’Elteren duerch esou e Schratt fir net fäheg erkläert, hire Kanner hir Kandheet esou ze gestalten, wéi si et fir richteg fannen? D’Kanner erliewen en Dauerstress, dee vu Säite vum Léierpersonal net onbedengt als förderlech am Kader vun hire schoulesche Leeschtungen agestuuft gëtt.Zwee Elterendeeler gi schaffen, fir dass si sech eng Wunneng leeschte kënnen. Dat ass leider ze oft den Ausgangspunkt vum elterlechen Dilemma, fir hir Kanner an eng extern Betreiung ze ginn.

Sollt de Stat net fir d’éischt de Problem vun der Entwécklung vum Bauperimeter léisen an domat de Gestehungspräis vun enger Wunneng méi erschwénglech maachen, ier si massiv an d’Kannerbetreiung investéieren? E Finanzement vun engem iwwer᠆deierten Doheem wéinst héichen Terrainspräisser dréckt während 20 bis 25 Joer op déi monatlech finanziell Belaaschtung.An dann e Wuert zu Kanner mat spezifesche Bedierfnisser (z. B. verhalensopfälleg Kanner): Wier et net besser, déi Kanner schnell a professionell ze betreien a si net no méintelaange Waardezäiten an d’Behandlung opzehuelen? E fréiere Minister huet an deem Kontext bedauert, dass e leider net déi staatlech Moyenen hätt fir méi Déngschter unzebidden, an deem᠆entspriechend ëmmer méi privat Initiativë lancéiert ginn. All Respekt fir déi Ausso, well si eng Situatioun widderspigelt, an där nach just déi berühmten Drëps op de waarme Steen als Déngscht um Kand ugebuede gëtt. Soll d’Gesellschaft net grad mat spezifeschen Offerten am psycho-soziale Beräich, mee och am pädagogeschen an edukative Secteur d’Elteren ënnerstëtzen, wa si Hëllef brauchen? D’Offer vu Servicer bei spezifesche Bedierfnisser muss onbedengt ugepasst ginn, schnell a virun allem themenspezifesch, well an deem Beräich besteet vill Leed a Verzweiwelung an do sollt de Staat seng finanziell Moyenen effizient asetzen.Sollen net Elteren, déi sech fir d’Erzéiung vun hire Kanner décidéieren, gefördert ginn?

Flexibel Aarbechtszäiten kënnen zu engem besseren Zesummeliewen tëschent Kanner an Eltere bäidroen. D’Iddi vum Zesummenféiere vu Generatiounen, woubäi Kanner zesumme mat Grousselteren Aktivitéiten erliewen, sollt gefördert ginn. Kleng Kanner an Altersheimer z. B. suergen fir Actioun am positive Sënn. An déi Kleng huele vill wäertvoll Erfahrunge vun den eelere Leit mat op hirem Wee an d’Liewen. Eeler Leit beräicheren d’Wëssensvermëttelung an déi Jonk kréien hir Geschicht erzielt. Et si Mënschen do, déi hinnen Opmierksamkeet schenken. Ech ka mir net virstellen, dass d’Erzéiung bei den Elteren, resp. de Grousselteren oder soss enger Struktur, déi am familiäre Beräich (z. B. Dagesmammen) agéiert, hautzedags méi eng schlecht Qualitéit bidd.

Ech denken, dass an der Vergaangenheet net alles falsch gemeet ginn ass an dass Kanner och nach en Doheem brauchen, fir a Rou opzewuessen. Kanner musse kënne Wuerzele schloen, Wäerter liewen, fir kënnen ausgeglach a responsabel Matbierger ze gin. Professionellt Encadrement a Strukture fir dat sozialt Zesummeliewen ze fördere si sécher net schlecht. All Theorie huet seng positiv an och negativ Säiten, mee ech fannen et wichteg, dass d’Eltere wiele kënnen, wéi si hiert Kand erzéien. Et wier bestëmmt am Interessi vun eise Kanner, wann och an dësem Beräich eng fir eis Kanner zukunftsorientéiert Debatte kéint lancéiert ginn.

Marc Entringer

marc.entringer@pt.lu