Wählen Sie Ihre Nachrichten​

Corona op Lëtzebuergesch: Covidiot a Caddieflicht
Kultur 11 Min. 27.07.2020
Exklusiv für Abonnenten

Corona op Lëtzebuergesch: Covidiot a Caddieflicht

Grad am Fall vun de Maske war den Exercice fir d’Ekipp vum LOD besonnesch kriddeleg

Corona op Lëtzebuergesch: Covidiot a Caddieflicht

Grad am Fall vun de Maske war den Exercice fir d’Ekipp vum LOD besonnesch kriddeleg
Foto: AFP
Kultur 11 Min. 27.07.2020
Exklusiv für Abonnenten

Corona op Lëtzebuergesch: Covidiot a Caddieflicht

Wat de Covid-19-Glossaire dem Lëtzebuerger Online Dictionnaire bruecht huet.

Vum Alexandre Ecker

De Lëtzebuerger Online Dictionnaire (LOD, lod.lu) hat et laang Jore¹ lexikografesch gesi relativ gutt: En eenzegaartege méisproochege Kader, en interessant, vilfältegt Zilpublikum an eng adaptéiert Manéier, fir de Sënn vum aktuelle lëtzebuergesche Wuertschatz ze vermëttelen, an zwar unhand vun Iwwersetzungen an illustréiert mat representative Beispiller. 

Wann e Wuert ewéi Scheier eendeiteg iwwersat war op Däitsch mat Scheune, op Franséisch mat grange, op Englesch mat barn an op Portugisesch mat celeiro,² da konnten déi lëtzebuergeschsproocheg Useren hir dräisproocheg Kompetenzen asetzen, déi net lëtzebuergeschsproocheg beschtefalls hir Kenntnisser an der Mammesprooch, fir ze verstoen, wat beschriwwe war: ...

Sofort weiterlesen
Geben Sie einfach Ihre E-Mail Adresse ein und lesen Sie den vollständigen Artikel.

Lesen Sie mehr zu diesem Thema

Lëtzebuergesch richteg schreiwen
Déi aktualiséiert Basisreegele vun der offizieller Orthografie, ausgeschafft vum Zenter fir d’Lëtzebuerger Sprooch, fir jiddereen, deen eis Sprooch wëll schreiwe léieren.